TOA Bouwadvies: van inspiratie tot realisatie van uw bouwplannen

Is uw droomhuis voorzien van een mooie uitbouw? Wilt u als gemeente investeren in het ontwerp en de bouw van een nieuwe basisschool of winkelcentrum? Heeft u plannen voor de bouw van een appartementencomplex? TOA Bouwadvies uit Druten helpt u met het maken van de juiste keuzes en het regelen van de vergunningen.

In de 18 jaar dat TOA Bouwadvies bestaat hebben onze specialisten meegewerkt aan spraakmakende projecten in heel Nederland. Bedrijven, overheden en particulieren besteden het haalbaarheidsonderzoek, ontwerpen en de begeleiding naar het bouwproces uit aan ons bureau. Nog steeds is elk bouwplan even belangrijk en krijgt het de volledige aandacht, ongeacht de grootte of complexiteit.

Verdwaal niet in stapels papierwerk

In de wirwar van regelgeving en wetten is het makkelijk om de weg kwijt te raken. Tekeningen, berekeningen en rapportages zijn voor u niet altijd inhoudelijk te begrijpen maar wel noodzakelijk voor het verkrijgen van alle toestemmingen. TOA Bouwadvies heeft zich daarom gespecialiseerd in het vergunningstelsel en de gerelateerde regels. Met name op het gebied van het omgevingsrecht: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening en alle algemene maatregelen van bestuur.

Onze expert loodst u erdoorheen

In een vroeg stadium wordt de haalbaarheid van een initiatief getoetst. Als deze niet voldoende is, wordt de klus niet aangenomen. Zo weet u zeker dat u geen rekening toegestuurd krijgt als het plan niet levensvatbaar is. U krijgt professioneel advies dat kwalitatief goed is en op hoofdlijnen te begrijpen voor de 'niet professional'. Maar hierbij hoort ook uitleg over de complexiteit van de hedendaagse regelgeving in relatie tot de gemaakte keuzes.